Mateusz Juściński

@ Infomex

Od ponad 10 lat projektował i budował aplikacje
webowe, aktualnie robi chmury. Fan systemów rozproszonych, degustator
dobrego kodu i miłośnik zastępowania ludzi małymi skryptami.